کافه گیم وب سایت تخصصی خرید و فروش اکانت بازی های آنلاین با سیستم نوین پرداخت امن می باشد.
در این سیستم خریدار و فروشنده بطور مستقیم از طریق سایت با یکدیگر به گفتگو می پردازند و با استفاده از سیستم نوین پرداخت امن ، بدون واسطه معامله خود را انجام میدهند. کافه گیم با داشتن مجوز از "مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران" و همچنین درگاه مستقیم بانک ملت ، محیطی قابل اعتماد را برای کاربران فراهم ساخته است.

آگهی های طلایی

 • آگهی طلایی Clash Of Clans

  Town : 10
  Level : 110
  Builder : 5
  Gem : 450
  King : 14
  Queen : 11
  قابلیت تغییر نام دارد
  برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق گفتگوی عمومی و خصوصی با بنده در ارتباط باشید.

  اطلاعات بیشتر
  نام فروشنده :
  مرحله - level :
  110
  5000000 ریال
 • آگهی طلایی Clash Of Clans

  Town: 8
  Level: 87
  builder: 5
  gem: 935
  king: 8
  برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق گفتگوی عمومی و خصوصی با بنده در ارتباط باشید

  اطلاعات بیشتر
  نام فروشنده :
  مرحله - level :
  87
  400000 ریال
 • آگهی طلایی Clash Of Clans

  Town: 10
  Level : 122
  Builder : 5
  Gem : 100
  King : 20
  Queen : 20
  برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق گفتگوی عمومی و خصوصی با بنده در ارتباط باشید

  اطلاعات بیشتر
  نام فروشنده :
  مرحله - level :
  122
  2000000 ریال
 • آگهی طلایی Clash Of Clans

  Town: 10
  Level : 120
  Builder : 5
  Gem : 3151
  King : 17
  Queen : 18
  غیرقابل تغییر نام
  برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق گفتگوی عمومی و خصوصی با بنده در ارتباط باشید

  اطلاعات بیشتر
  نام فروشنده :
  مرحله - level :
  120
  7000000 ریال
 • آگهی طلایی Clash Of Clans

  Town :9 max
  level :107
  builder : 5
  Gem :144
  king : 20
  Queen :13
  برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق گفتگوی عمومی و خصوصی با بنده در ارتباط باشید

  اطلاعات بیشتر
  نام فروشنده :
  مرحله - level :
  107
  7500000 ریال
 • آگهی طلایی Clash Of Clans

  Town hall 9 max up
  level : 121
  buldier : 5
  gem : 2500
  King barbarian : 13
  Queen archer : 22
  Ghabel Tagheer Name
  برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق گفتگوی عمومی و خصوصی با بنده در ارتباط باشید

  اطلاعات بیشتر
  نام فروشنده :
  مرحله - level :
  121
  3500000 ریال
 • آگهی طلایی Clash Of Clans

  Town: 9
  Level : 112
  Builder : 5
  Gem : 123
  King : 12
  Queen : 15
  قابلیت تغییر نام
  برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق گفتگوی عمومی و خصوصی با بنده در ارتباط باشید

  اطلاعات بیشتر
  نام فروشنده :
  مرحله - level :
  112
  5000000 ریال
 • آگهی طلایی Clash Of Clans

  Town: 9
  Level : 86
  Builder : 4
  Gem : 560
  برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق گفتگوی عمومی و خصوصی با بنده در ارتباط باشید

  اطلاعات بیشتر
  نام فروشنده :
  مرحله - level :
  86
  2500000 ریال
 • آگهی طلایی Clash Of Clans

  تاون حال8
  لول73
  4کارگره
  570جم
  برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق گفتگوی عمومی و خصوصی با بنده در ارتباط باشید

  اطلاعات بیشتر
  نام فروشنده :
  مرحله - level :
  73
  400000 ریال
 • آگهی طلایی Clash Of Clans

  تاون حال8
  لول79
  5کارگره
  570جم
  برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق گفتگوی عمومی و خصوصی با بنده در ارتباط باشید

  اطلاعات بیشتر
  نام فروشنده :
  مرحله - level :
  79
  900000 ریال
 • آگهی طلایی Clash Of Clans

  تاون حال8
  لول72
  4کارگره
  100جم
  برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق گفتگوی عمومی و خصوصی با بنده در ارتباط باشید

  اطلاعات بیشتر
  نام فروشنده :
  مرحله - level :
  72
  500000 ریال
 • آگهی طلایی Clash Of Clans

  توضیحات بازی:
  Town: 9
  Level : 106
  Builder : 5
  Gem : 65
  برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق گفتگوی عمومی و خصوصی با بنده در ارتباط باشید

  اطلاعات بیشتر
  نام فروشنده :
  مرحله - level :
  106
  2500000 ریال

آگهی های فوری

آخرین آگهی ها

اخبار